Mgr. Hana Kupková - výuka angličtiny a překlady

Click here to edit subtitle

 • Po střední škole (kde jsem se moc anglicky nemohl naučit) jsem vyzkoušel několik výuk anglického jazyka. Bohužel pro mne jsem nikdy „nepadl“ na správnou lektorku – všechny měly stejný školní přístup a neučily mne podle mých, nýbrž podle svých představ.

S Hankou jsem se konečně začal učit anglicky: přizpůsobí se mým potřebám a znalostem, lekce probíhají tak, jak já potřebuji, je trpělivá a k výuce má profesionální a lidský přístup. Na hodiny se těším a pokud musím z nějakých důvodů zrušit lekci, tak je mi to líto (což u předešlých výuk to bylo naopak). Její hodiny angličtiny jsou vždy fajn, milé a připomínají spíše kamarádské posezení s anglickou konverzací, nežli setkání žáka s učitelkou.

Pokud bych tedy měl shrnout mé doporučení jako na internetu, tak dávám ★★★★★.

Filip Šmaus


 • Každá hodina byla doslova ušita na míru studentovi. Vždy jsme se domluvily, co na další hodině budeme probírat, a podle toho následující hodina probíhala. Oceňuji bohatost materiálů. I těch, které mi lektorka ochotně posílala na mail a následně je opravovala. Kdykoliv jsem udělala chybu, bylo mi v klidu vysvětleno, proč je to tak a ne onak. Proto jsem se nebála zeptat, když jsem něco nevěděla. Určitě mi hodiny pomohly ve zlepšení angličtiny - hlavně v poslechu a mluvení.

                 Šárka Jandová


 • Výuku Aj s paní Kupkovou považuji za velmi přínosnou, kdy vychází vstříc potřebám studentů. Zvláště oceňuji konverzaci a příjemné vystupování.

                 Tomáš Volek, Jihočeská universita EF


 • Studuji na gymnázium, nyní v maturitním ročníku. Protože ve škole jsme při hodinách angličtiny téměř nemluvili, měla jsem velké zábrany vyjadřovat se. Po dvou letech lekcí angličtiny u paní Hanky Kupkové se velmi zlepšily moje schopnosti konverzovat v cizím jazyce. Také lépe rozumím textu a mluvenému slovu. Oproti školní výuce lekce vždy probíhaly v přátelské a uvolněné atmosféře, což je podle mého názoru hlavním předpokladem úspěšného vstřebání učiva. Hance moc děkuji a jsem jí vděčná, a doufám, že na mě bude mít čas i příští rok.

                 Františka Kyselková


 • Lekce angličtiny s lektorkou p. Hanou Kupkovou navštěvuji již přes rok a velice mi vyhovují z několika důvodů. Jednak proto, že neprobíhají podle předem dané osnovy nebo učebnice, ale řídí se tím, co se v lekcích nebo v průběhu konverzační nebo poslechové části ukáže jako potřebné vysvětlit nebo na co se zaměřit a procvičit. Všechny lekce jsou připravené s individuálním zaměřením a ve vztahu k dosavadním znalostem. V neposlední řadě je důležitý i velice příjemný a pozitivní přístup lektorky.

                 Daniela Louženská


 • Jako učitelka je Hanka velmi kreativní a nápaditá, čímž dodává žákovi chuť a elán do dalšího studia. Hodiny jsou vždy zcela využity a naplněny všemi dostupnými možnostmi pro zdokonalení se v cizím jazyce – tzn. četba, poslech textů, písní, gramatická cvičení atd. Dokáže žáka motivovat, což je pro studium též velmi důležité.

Z mého pohledu pokročilého studenta vždy vyžaduji u učitele výbornou znalost vyučovaného jazyka, což Hanka zcela splňuje.

 Alexandra Přidalová

 

 • K Mgr. Haně Kupkové docházím jednou týdně na soukromé lekce anglické konverzace. Mé znalosti jsou na středně pokročilé úrovni. S výukou Mgr. Kupkové jsem velmi spokojena. V hodinách klade důraz především na konverzaci, kterou doplňuje o čtení, poslech i opakování gramatiky. Pro výuku používá kvalitní zahraniční a české učebnice a další zajímavé materiály (články z časopisů, naučných knih, atd.) – hodiny jsou tedy velmi pestré. Je evidentní, že se na každou hodinu důkladně připravuje.

Myslím si, že paní Kupková má přirozené schopnosti přimět žáka k aktivní konverzaci, což považuji při výuce jazyka za nejdůležitější.

 Ing. Lenka Hladíková


 • S výukou angličtiny jsem velmi spokojená. Hanka přizpůsobuje náročnost výuky mým schopnostem a potřebám. Její lekce jsou zajímavé, pestré a nejsou stresující.

Drahomíra Hanigerová


 • Hodiny jsou pro mě přínosem hlavně kvůli osobnímu přístupu. Probíhají v příjemném prostředí a paní lektorka je velice milá a příjemná.

Lenka Kovářová